Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018. 10. 28-tól

Érvényes: visszavonásig!

 

Bevezetés:

Az Adatkezelő a webshopon személyes adatokat megadó személy személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági és egyéb intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Személyes adatokat csak a vonatkozó törvénynek megfelelően gyűjtünk, tárolunk, kezelünk. Hírlevelet, direkt marketing levelet csak hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet hozzájárulás nélkül is küldünk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Írásban, e-mailben érkező kérésre (felhasználónév + jelszó megadását követően, amely a felhasználó azonosítását szolgálja) felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kezdeményezheti írásban, e-mailen.

 

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató a webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírását tartalmazza.

 

Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Cégnév: Bunny and Teddy Kft
Székhely: 2049 Diósd, Csaba u. 1./A

Adószám:26385819-2-13

Levelezési cím és panaszkezelés: 2049 Diósd, Csaba u. 1./A
Telefonszám: + 36 20 457 04 03
E-mail cím: info@bunnyandteddy.hu
Weboldal: www.bunnyandteddy.hu

Webshop: www.shop.bunnyandteddy.hu

Az adatkezelés helyszíne Magyarország, a mindenkori székhely.

 

Tárhelyszolgáltató:

Név: ShopRenter.hu Kft.

Levelezési cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail cím: info@shoprenter.hu

Telefonszám: +36-1/234-5012

 

I. A tájékoztató hatálya

Jelen „Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató” (továbbiakban: Tájékoztató) a www.shop.bunnyandteddy.hu címen elérhető webshophoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki.
A Tájékoztató érvényessége határozatlan idejű. A Tájékoztatót az Adatkezelő bármikor módosíthatja, a módosítás a www.shop.bunnyandteddy.hu címen történő közzététellel lép hatályba.

 

II. Az adatkezelés ténye, célja és feltételei, a kezelt adatok köre

1. Az adatkezelésre a www.shop.bunnyandteddy.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.


2. Az adatkezelés célja a www.shop.bunnyandteddy.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, azaz a webshopon leadott rendelések teljesítése, kiszállítása és az ehhez szükséges kommunikáció biztosítása. Ezen belül:

- az e-mail cím és telefonszám(ok) a kapcsolattartást,

- az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,

- az egyéb adatok (vezetéknév, keresztnév, cégnév, szállítási cím, számlázási cím) a nyújtott szolgáltatás teljesítésének megvalósulását, kézbesítést, valamint számlázást szolgálják.

-más adatot, illetve „különleges adatnak” (pl nemzetiség, politikai vélemény, vallási csoport stb.) minősülő személyes adatot az Adatkezelő NEM kezel.


3. Az automatikusan rögzítésre és tárolásra kerülő adatok (regisztráció időpontja, vásárlás időpontja, vásárlás összege, megvásárolt termékek listája, ip cím) célja statisztikakészítés,.


4. Amennyiben a felhasználó ehhez a regisztráció során, vagy a szolgáltatás igénybevétele során bármikor hozzájárult, az Adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címére, a szolgáltatással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, hírlevelet, vagy reklámot küldjön.


5. Amennyiben a felhasználó ehhez hozzájárul, a regisztráció során megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.


6. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.


7. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

8. A Felhasználó írásban történő kérését követően (mely történhet levélben és/vagy e-mailben) a felhasználói fiók és az összes tárolt személyes adat törlésre kerül. Ez alól kivételt képeznek a számlák, amelyekre a számviteli és adótörvények az irányadóak. Telefonos megkeresést követően nem áll módunkban személyes adatot törölni. Továbbá, a Felhasználó saját maga törölni tudja a webshopban a fiókját. 

 

9. Személyes adatok továbbítása: Az Adatkezelő a személyes adatokat (név, cím, telefonszám) átadja annak a fuvarcégnek, aki a megvásárolt terméket eljuttatja a vásárlónak. Más félnek személyes adat nem kerül továbbításra.

 

10. Az adatkezelésre vonatkozó további feltételek: Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, Az adatok megismerésére kizárólag az Ügyfélszolgálat/Panaszkezelés munkatársai jogosultak a Tájékoztatóban foglaltak betartásával.

 

11. Személyes adatok módosítása: A Felhasználó saját maga jogosult a személyes adatainak módosítására.  

 

III. A cookie (süti) használata
A cookie egy olyan adatcsomag, amely az oldal böngészése során jön létre, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre, melyek szükségesek az oldal helyes működéséhez, a felhasználói élmény növeléséhez.
A cookie-t bármikor törölheti számítógépéről, illetve amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban.
A cookie böngészőjében történő letiltásához vagy törléséhez további segítségért forduljon a böngésző program gyártójához. A cookie-k böngészőben való tiltásával tudomásul veszi, hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű, bizonyos elemei részben vagy egyáltalán nem működnek.

 

IV. Panaszkezelésre vonatkozó adatkezelés:

A panaszkezelési folyamat során az Adatkezelő a felhasználóval, vásárlóval kapcsolatosan a következő személyes adatokat gyűjti, kezeli és őrzi meg:

 

-Vezetéknév, keresztnév, cégnév, amely az azonosítást és kapcsolattartást szolgálja

-E-mail cím, telefonszám, számlázási cím, amely a kapcsolattartást szolgálja

-Kifogásolt termék megnevezése, panasz leírása.

 

A panaszkezeléssel kapcsolatos dokumentumok, jegyzőkönyv és válasz, valamint másolatait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/a. § 7 bekezdése alapján 5 évig őrizzük meg.  

Az adatok megismerésére kizárólag az Ügyfélszolgálat/Panaszkezelés munkatársai jogosultak a Tájékoztatóban foglaltak betartásával.

 

 

V. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére addig jogosult, ameddig a Felhasználó a saját webshop regisztrációját törli, vagy az adatok törlést írásban/e-mailben kéri  A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

A kiállított számlákon szereplő személyes adatok megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a vonatkozó adójogszabályok alapján, 8 év az irányadó, emiatt ezen adatok korábbi törlésére külön kérelem esetén sincs mód.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

 

VI. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez:

A felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával kijelenti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatót elolvasta, ennek alapján döntött a www.shop.bunnyandteddy.hu oldalon történő regisztráció mellett és elfogadta a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

 

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

 VII. Jogorvoslati lehetőségek

Ha szerinted az Adatkezelő megsértette  az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor  a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheted (posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.,  cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,  Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , URL: http://naih.hu)

 

Tájékoztatunk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérésedet, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert is indíthatsz bíróság előtt. 

 

 

 

 

 

Keresés